1-637637300265472342.jpg

Khách mua dần vào chợ địa ốc online

Chuyển đổi số không chỉ mang lại cơ hội tăng trưởng cao cho doanh nghiệp, mà các “thượng đế” cũng đánh giá rất cao hướng đi này, đặc biệt với lĩnh vực bất động sản.