nghe-tu-van-nha-cua-kiem-bon-637702425094075153.jpg

Nghề tư vấn nhà cửa kiếm bộn

Đại dịch đã giúp các chuyên gia tư vấn nhà cửa, nội thất ăn nên làm ra, làm không hết việc, phải điều chỉnh thời gian tư vấn hoặc giới thiệu khách cho người khác. Dưới đây là năm nghề tư vấn đắt khách trong mùa dịch ở Mỹ.

nghe-tu-van-nha-cua-kiem-bon-637702425094075153.jpg

Nghề tư vấn nhà cửa kiếm bộn

Đại dịch đã giúp các chuyên gia tư vấn nhà cửa, nội thất ăn nên làm ra, làm không hết việc, phải điều chỉnh thời gian tư vấn hoặc giới thiệu khách cho người khác. Dưới đây là năm nghề tư vấn đắt khách trong mùa dịch ở Mỹ.

1-637637300265472342.jpg

Khách mua dần vào chợ địa ốc online

Chuyển đổi số không chỉ mang lại cơ hội tăng trưởng cao cho doanh nghiệp, mà các “thượng đế” cũng đánh giá rất cao hướng đi này, đặc biệt với lĩnh vực bất động sản.