TAG: 'Hà Nội'

bang-lang-1563588991213859921579-1563589008992424374102-636993095379196104.png

'Thương hiệu' của thành phố

'Thành phố hoa phượng đỏ', Hà Nội 'mùa hoa sữa', Sài Gòn 'ai ra đi nhớ hàng me già'... Trải qua thời gian, đô thị phát triển, loài cây đặc trưng sẽ trở thành 'thương hiệu' của thành phố ấy.