TAG: 'M&A'

cuoc-dua-thau-tom-quy-dat-tiep-tuc-soi-dong-637703395689522474.jpg

Cuộc đua thâu tóm quỹ đất tiếp tục sôi động

Đại dịch Covid-19 bùng nổ đã đặt ra nhiều thách thức, nhưng đồng thời cũng mang lại cơ hội cho những nhà phát triển bất động sản có tiềm lực tài chính mạnh, nhất là cơ hội thâu tóm quỹ đất để phát triển dự án.