TAG: 'Pháp luật'

1-637568790822385643.jpg

Năm đề xuất sửa đổi Luật Đất đai

Việc chậm trễ trong việc sửa đổi Luật Đất đai 2013 đã ảnh hưởng rất lớn đến thị trường bất động sản với nhiều dự án tạm dừng do hướng dẫn không rõ ràng và chồng chéo, dẫn đến hạn chế nguồn cung mới, giá tăng và giảm thiểu cơ hội sở hữu nhà của người dân.