TAG: 'Quy hoạch '

4-chot-15589677343421857209359-636946336701475552.jpg

Làm rõ lợi ích nhóm trong quy hoạch đất đai

Đại biểu Quốc hội Đinh Duy Vượt (tỉnh Gia Lai) cho rằng những điều chỉnh trong quy hoạch đất đai luôn có xu hướng tăng tối đa lợi ích nhà đầu tư và đặt ra vấn đề có hay không lợi ích nhóm, "sân trước sân sau" cộng sinh với các quan chức.