TAG: 'Thế giới'

photo-1-1567323847724724999040-637031065064742666.jpg

Nga cấp sổ cho đất khai hoang

Từ ngày 16-9 tới, những sửa đổi mới trong Luật địa chính và đăng ký nhà nước bất động sản của Nga cho phép người dân hợp thức hóa đất khai hoang đã qua sử dụng trên 15 năm đi kèm với một số điều kiện.