;

Ngày mai, đoàn tàu Metro đầu tiên sẽ về đến TP.HCM

22:26 - 07-10-2020

Đoàn tàu đầu tiên thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) có chiều cao toa xe lớn nhất so với các tàu metro khác ở Việt Nam. Toa xe có bố trí vị trí ngồi cho người già, phụ nữ mang thai và các thiết bị hỗ trợ cho người khuyết tật…