;

Tái chế bê tông

09:02 - 31-08-2020

Mỗi một công trình khi bị phá dỡ đều sản sinh ra một khối lượng lớn xà bần. Trong khi cát xây dựng trở nên khan hiếm thì việc tái tạo vật liệu xây dựng có ý nghĩa rất quan trọng.