;

Ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý xây dựng

14:15 - 20-06-2019

Ngày nay, việc áp dụng BIM trong xây dựng đang trở thành nhu cầu cấp thiết cho công tác khảo sát, thiết kế. Đó là một hệ thống được thiết lập với quy trình chặt chẽ, từ việc xây dựng mô hình với nhiều chiều thông tin (3D, 4D, 5D)

Chế Thân - Ngọc Ẩn

Theo Tuổi Trẻ Online