;

Xoáy lửa xuất hiện trong cháy rừng

04:55 - 11-12-2019

Hiện tượng tự nhiên xuất hiện khi đám cháy rừng nghiêm trọng lan tới khu vực đồng cỏ khô ở vùng ngoại ô Bundamba.