1-637781509733311325.jpg

Nhiều lợi ích từ đầu tư đô thị xanh

Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), Viện Nghiên cứu tài nguyên sinh vật Alexander von Humboldt ở Bogota và Chính phủ Colombia công bố nghiên cứu cho thấy đầu tư đô thị xanh không chỉ có lợi cho môi trường mà còn mang lại rất nhiều lợi ích kinh tế.